Pogrzeby w wierze Bahá’í charakteryzują się brakiem balsamowania, zakazem kremacji, stosowaniem chryzolitu lub szkatułki z twardego drewna, owijaniem ciała jedwabiem lub bawełną, pochowaniem nie dalej niż godzinę (łącznie z lotami) od miejsca śmierci i umieszczeniem pierścienia na palcu zmarłego, stwierdzającego: „Wychodzę od Boga i zwracam się do Niego, oderwany od wszystkich Jego Imię, Miłosierny”. W nabożeństwie pogrzebowym Bahá’í znajduje się również jedyna modlitwa, która może być odczytana jako grupa – modlitwa kongregacyjna, chociaż większość modlitwy jest czytana przez jedną osobę na nabożeństwie. Szlachcic Bahá’í często kontroluje niektóre aspekty służby pogrzebowej Bahá’í, ponieważ pozostawienie testamentu i testamentu jest wymogiem dla Bahá’ís. Ponieważ nie ma duchowieństwa Bahá’í, nabożeństwa odbywają się zazwyczaj pod pozorem lub z pomocą lokalnego zgromadzenia duchowego.

krematorium Białystok – pewność i spokój dla rodziny w trudnych chwilach.

Pogrzeb buddyjski oznacza dla zmarłych przejście z jednego życia do drugiego. Przypomina również o ich śmiertelności.Pogrzeb Indian Syro-Malabar Wschodniokatolickiego Czcigodnego Varghese Payy Appilly Palakkappilly 6 października 1929 roku.

Chrześcijańskie pochówki zazwyczaj odbywają się na ziemi konsekrowanej. Tradycyjną praktyką wśród chrześcijan było grzebanie, a nie niszczycielski proces, taki jak kremacja, ze względu na wiarę w zmartwychwstanie ciała. Kremacje później weszły do powszechnego użytku, choć niektóre określenia ich zabraniają. Amerykańska Konferencja Biskupów Katolickich powiedziała: „Kościół gorliwie zaleca przestrzeganie pobożnego zwyczaju zakopywania ciał zmarłych, niemniej jednak Kościół nie zakazuje kremacji, chyba że została ona wybrana z powodów sprzecznych z doktryną chrześcijańską” (kanon 1176.3). Posiadamy również krematorium Białystok.

Krematorium tworzone dla ludzi zmarłych

Czuwamy nad prawidłowym przeprowadzeniem kremacji zwłok

Kongregacje różnych wyznań wykonują różne uroczystości, ale większość z nich to modlitwy, czytanie pism świętych z Biblii, kazanie, homilia, eulogia i muzyka.21. wiek rozpoczął się od użycia muzyki świeckiej na pogrzebach chrześcijańskich, zwyczajem generalnie zakazanym przez Kościół rzymskokatolicki.